Ma 2018. június 24., vasárnap van. Köszöntjük a weboldal látogatóit!

CSEMŐ

Köszöntjük az ország legvirágosabb és legnagyobb tanyás térséggel rendelkező településének honlapján!  


http://www.csemo.hu/images/vgta10.jpg http://www.csemo.hu/images/vgta5.jpg

Miniszterelnöki Díjat nyert CSEMŐ!

Ma tartották Kaposváron a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2016. évi eredményhirdetését.
Magyarország miniszterelnöke falu kategóriában a közösségi összefogás követendő példájaként CSEMŐ községet Miniszterelnöki Díjban részesítette!

Az oklevél mellé kaptunk ajándékba egy kosárnyi virágmagot.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki a saját környezete rendezettségével és virágosításával hozzájárult e szép sikerhez!

Külön köszönettel tartozom Gulyás Zoltánnak a virágpalánták neveléséért, Bálint Attilának, aki közösségi terek szépítését tervezte, irányította, felügyelte.

Csemő Helyi Választási Iroda közleményei

A Helyi Választási Iroda (HVI) Közleménye 2014.augusztus

Választás 2014 - Csemő Helyi Választási Iroda közleményei

A Helyi Választási Iroda közleménye

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök 2014. október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati és polgármesterek választását.

Az előző választáshoz képest jelentősen változott mind a választási, mind a választási eljárásról szóló törvény.

A választás lebonyolításának előkészítését a helyi választási iroda látja el. E tevékenységének keretében tájékoztatást nyújt a választással kapcsolatos kérdésekben és közreműködik a szavazással összefüggő feladatok végrehajtásában.

A 2014. január 01-i lakosságszám alapján a megválasztandó képviselők száma Csemőben 6 fő. A választáson helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottság működik. A jelöltek, jelölő szervezetek 2014. szeptember 26-án 16 óráig jelenthetik be a bizottságokba megbízott tagként delegáltjaikat. Jelöltenként, jelölő szervezetenként a helyi választási bizottsága 1-1 tag, a szavazatszámláló bizottságokba 2-2 tag delegálható.

A Nemzeti Választási Bizottság nemzetiségi választást nem írt ki Csemőben, mert a 2011. évi népszámlálás adatai alapján az egy nemzetiséghez tartozó választópolgárok száma nem érte el a 25 főt.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda levélben küldi meg a szavazási értesítőt 2014. augusztus 25-ig. Aki eddig az időpontig nem kapja meg az értesítőt, a helyi választási irodában kérheti.

A választási kampány 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19 óráig tart.

Jelöltállítás, jelöltajánlás:

Fontos változás, hogy jelöltet ajánlani a kopogtató cédula helyett ajánlóíven lehet, illetve hogy egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, anyja nevét és az ajánlóívet saját kezűleg alá kell írnia.

Az egyéni listás, valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a központi névjegyzékben 2014. augusztus 15-én szereplő választópolgárok száma alapján kell meghatározni 2014. augusztus 18-ig.

A jelölt-, illetve listaállításhoz az ajánlóíveket azok igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja ki az igénylő által meghatározott mennyiségben.

A képviselő jelöltet és polgármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16 óráig kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a helyi választási bizottság ellenőrzi, és ha minden feltételnek megfelel – a jelöltet nyilvántartásba veszi.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be 2014. október 10-én 16 óráig, aki a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal (2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyet és annak érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. Csak és kizárólag egészségi állapot vagy fogyatékosság miatt mozgásában gátolt személy kérheti.

A kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-ig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján 15 óráig lehet benyújtani a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni a meghatalmazást). A kérelmek személyesen, levélben, a választások hivatalos honlapján, illetve az ügyfélkapun keresztül is benyújthatók.

A választópolgár fogyatékosságára tekintettel segítséget igényelhet annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát legkésőbb 2014. október 3-án 16 óráig. (A vak és gyengénlátó választópolgárok kérésére a választási értesítőt Braille-írással kell elkészíteni, illetve a szavazáskor Braille-írással ellátott szavazósablont alkalmazhat; a mozgásában korlátozott választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazókörben szavazhasson).

A szavazóköri névjegyzék adataiba a névjegyzék lezárásáig (2014. október 10-én 16 óra) bárki betekinthet a helyi választási irodában, de a választópolgárok nevéről és lakcíméről a betekintő másolatot vagy feljegyzést nem készíthet.

A választópolgár a saját adatairól másolatot kérhet.

A választással kapcsolatos információk, tájékoztatók, nyomtatványok elérhetőek a www.valasztas.hu weboldalon is.

 

 

Nagy Erika

HVI vezető-helyettes


 

A képviselő jelöltek és polgármester jelöltek bemutatkozására Csemő Község Önkormányzata ingyenes lehetőséget biztosít a Csemői Hírmondó szeptemberi különszámában.

A polgármester jelöltek ½ oldal, a képviselő jelöltek ¼ oldal terjedelemben tehetik közzé fényképpel ellátott választási anyagukat.

A bemutatkozásokat 2014. szeptember 10-ig kell eljuttatni a községi könyvtárba.

 

4. oldal / 4Informatikai partnerünk

 

INFO - ADÓ 2005. Kft 


Csemő község internetes oldalai

MINDEN JOG FENNTARTVA!

Munkatársaimmal együtt azon dolgozunk, hogy az adatok és információk folyamatos frissítése és pontosítása megtörténjen.
Semmiféle szavatosságot nem vállalunk az adatok pontossága, aktuális helyessége vagy teljessége tekintetében.
Továbbá semmilyen felelősséget nem vállalunk az adatok megtekintéséből, vagy az ott található információk felhasználásából
eredő esetleges károkért.

Dr. Lakos Roland polgármester - 2014.