Hiba

Részletek: a 14/2006. (X.22.) rendelet 1. sz. módosításáról ( 2010. évi hulladékelszállítási díj)

TulajdonságÉrték