Ma 2018. június 24., vasárnap van. Köszöntjük a weboldal látogatóit!

CSEMŐ

Köszöntjük az ország legvirágosabb és legnagyobb tanyás térséggel rendelkező településének honlapján!  


http://www.csemo.hu/images/vgta10.jpg http://www.csemo.hu/images/vgta5.jpg

Miniszterelnöki Díjat nyert CSEMŐ!

Ma tartották Kaposváron a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2016. évi eredményhirdetését.
Magyarország miniszterelnöke falu kategóriában a közösségi összefogás követendő példájaként CSEMŐ községet Miniszterelnöki Díjban részesítette!

Az oklevél mellé kaptunk ajándékba egy kosárnyi virágmagot.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki a saját környezete rendezettségével és virágosításával hozzájárult e szép sikerhez!

Külön köszönettel tartozom Gulyás Zoltánnak a virágpalánták neveléséért, Bálint Attilának, aki közösségi terek szépítését tervezte, irányította, felügyelte.

Kötelező az agrárkamarai regisztráció!

 

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályos törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában.

Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. (Az agrárgazdasági tevékenységek részletes listáját a törvény mellékletei tartalmazzák, illetve ide kattintva is elérheti: agrárgazdasági tevékenységek listája)

A regisztárcióhoz segítségükre van Tóth Diána 30/961-82-50 kamarai tanácsadó, Csemőn a következő napokon a Polgármesteri Hivatalban: 2012. november 19 09.00-12.00 illetve 2012. november 26. 09.00-12.00. Kérnénk mindenkit, aki igénybe veszi a tanácsadó segítségét, hogy az őstermelő illetve egyéni vállalkozói igazolványaikat, és a MVH regisztráció számát hozzák magukkal, mert a regisztrációhoz szükséges.


Regisztrálhat online is. A regisztrációs felülethez e tájékoztató végén található linkre kattintva jut el.  


A leendő kamarai tagok legkésőbb 2012. november 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra.  

I. A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE

Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó szervezet,  aki a törvény alapján az agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz:

 • Őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy
 • gazdálkodó szervezetként Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező

a) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató,

vagy a fenti feltételek hiányában agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, erdőbirtokossági társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság.

(Részletesebben ld. a törvény 2. és 5. §-át, ill. az agrárgazdaságinak minősülő tevékenységek listáját: agrárgazdasági tevékenységek listája). 

A TÖBBSZÖRÖS REGISZTRÁCIÓ ESETEI

 1. Ha valaki természetes személyként és gazdálkodó szervezet révén egyaránt kötelezett a kamarai tagságra (mert pl. egyszerre őstermelő és egy vagy több gazdálkodó szervezet tulajdonosa/képviselője), akkor természetes személyként is és minden érintett vállalkozása után is külön-külön kell regisztrálnia. 
   
 2. Ha azonban valaki csak természetes személyként kötelezett több jogcímen is regisztrálni(mert pl. őstermelő és egyéni vállalkozó is egyben), akkor annak csak egyszer, a 2011-ben nagyobb éves árbevételt elért tevékenységi formája szerint kell regisztrálnia.
   
 3. Családi gazdaság esetén a családi gazdaság minden olyan tagjának regisztrálnia kell, akinek önálló őstermelői igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa van.
   
 4. Közös őstermelői igazolvány esetén a módosított 2012. évi CXXVI. Törvény 5§ alapján a főlapon szereplő természetes személynek kell regisztrálnia.

MENTESÜLÉS A BEJELENTKEZÉS ALÓL

A kötelező tagság és így a nyilvántartásba vétel alól is mentesülnek a törvény szerint azok, akik tagjai:

 • a Magyar Állatorvosi Kamarának,
 • vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,
 • vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek,
 • vagy valamelyik hegyközségnek,

de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak. Ezen gazdálkodók (továbbá az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadó, illetve az elismert LEADER Helyi Akciócsoport tagja) önkéntesen vállalhatnak agrárkamarai tagságot, mellyel kapcsolatban ugyanazok a jogok és kötelezettségek keletkeznek, mint a törvény által tagságra kötelezett gazdálkodók esetében.

II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA

A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, határideje 2012. november 30. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadói az ország 200 területi irodájában. (A tanácsadók elérhetősége az umvp.agrarkamara.hu weboldalon található)

A regisztrációs adatlap kitöltését az online felületen megjelenő kitöltési instrukciók segítik. A közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Felhívjuk a regisztrálók figyelmét az e-mail cím megadásának fontosságára, mivel a kamara ezen keresztül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket érintő fontos tudnivalókról (pl. a kamarai választásokkal kapcsolatosan, továbbá ide küldi majd később a visszaigazolást is a sikeres regisztrációról). E-mail cím megadása abban az esetben is ajánlott, ha az ügyfél saját e-mail címmel nem rendelkezik, de van a környezetében olyan e-mail cím, amelyen az elektronikus küldeményekhez időszakosan hozzáfér (pl. családtag, ismerős, tanácsadó e-mail címe)

Az online regisztráció során ki kell választania a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását kéri. Ha Ön természetes személyként többféle agrárgazdasági tevékenységet is végez, akkor a vállalkozására leginkább jellemző ill. abban legnagyobb gazdasági súllyal szereplő tevékenységét jelölje meg. A gazdasági szervezeteknek egységesen a főtevékenységüket kell megjelölniük.

III. A REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTÉSE

A kitöltés végén ellenőriznie és véglegesítenie kell a bevitt adatait. FIGYELEM: a "Véglegesítés" gomb megnyomása után már nincs lehetősége a további módosításra, a rendszer elkészíti és a képernyőn megjeleníti az Ön egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztrált adatok visszaigazolását.

NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCIÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE KELL TÖLTENIE ÉS KI KELL NYOMTATNIA EZT A VISSZAIGAZOLÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTVA POSTÁZNIA KELL EGY PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT CÍMRE (legkésőbb 2012. november 30-ig).

Javasoljuk, hogy a nyomtatás előtt mindenképpen mentse el a visszaigazolást!

Amennyiben a visszaigazolás letöltése után valamilyen okból mégis módosítania akar az adatain vagy elvesztette a visszaigazolást, úgy már csak a regisztráció ismételt elindításával tud ezen segíteni. Ebben az esetben a rendszer újabb visszaigazolást fog Önnek generálni, új nyilvántartási számmal.

IV. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE

A regisztrációnként 5.000,- Ft összegű kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012. november 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített

14100000-10790649-02000004 számú bankszámlájára (Volksbank).

NAGYON FONTOS:  az átutalásnál vagy banki befizetésnél a KÖZLEMÉNY ROVATBAN FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ SORÁN KAPOTT KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁTés a "KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS" szöveget!

Több adat megadása felesleges, de kérjük, figyeljen a kapott kamarai nyilvántartási szám pontos formátumára, mivel a befizetés azonosítása a nyilvántartási szám alapján történik! Ha ez hiányzik vagy hibás, úgy befizetésének azonosítása nem lesz lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat. Ezért javasoljuk, hogy az utalást csak a visszaigazoló lap sikeres kinyomtatása után kezdeményezze.

A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók, amelyek a kereskedelmi és iparkamaránál agrártevékenységgel regisztráltak és igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 34/A. § (2) bekezdésében foglalt regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell!

Az agrárkamarai hozzájárulást készpénzátutalási megbízáson (sárga csekken) is be lehet fizetni. Csekket igényelni a területi kamaráknál, szaktanácsadóknál, falugazdászoknál lehet. FONTOS, hogy a jobb felső sarokban található közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel az online regisztráció során kapott kamarai nyilvántartási számát.

V. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

A kamarai nyilvántartásba vétel és a választói névjegyzékbe kerülés az alábbi 3 feltétel együttes teljesülését követően történik meg:

 • Ön letöltötte és kinyomtatta regisztrált adatainak visszaigazolását az online felületről, és azt aláírva elpostázta az ott megjelölt címre (ld. III. pont);
   
 • az Ön kamarai hozzájárulása (kamarai nyilvántartási számának pontos feltüntetésével) beérkezett az elkülönített bankszámlára (ld. IV. pont);
   
 • a regisztrációs iroda – a regisztrációs időszak lezárulása és a megfelelő adatellenőrzések után – visszaigazolta Önnek regisztrációja érvényességét.

 

ONLINE REGISZTRÁCIÓInformatikai partnerünk

 

INFO - ADÓ 2005. Kft 


Csemő község internetes oldalai

MINDEN JOG FENNTARTVA!

Munkatársaimmal együtt azon dolgozunk, hogy az adatok és információk folyamatos frissítése és pontosítása megtörténjen.
Semmiféle szavatosságot nem vállalunk az adatok pontossága, aktuális helyessége vagy teljessége tekintetében.
Továbbá semmilyen felelősséget nem vállalunk az adatok megtekintéséből, vagy az ott található információk felhasználásából
eredő esetleges károkért.

Dr. Lakos Roland polgármester - 2014.