településszerkezet

Tájékoztatom, hogy Csemő Község Képviselő-testülete új településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) készítését határozta el Csemő község teljes közigazgatási területére.

A rendezés célja a jogszabályváltozásoknak és a megyei területrendezési tervnek megfelelő terv és szabályzat készítése, a területhasználat felülvizsgálata, új beépítésre szánt területek kijelölése és szabályozása, a külterületi szabályozás finomítása.

Kérem, amennyiben a véleményezési eljárásban részt kíván venni, a partnerségi szabályzatnak megfelelően 21 napon belül írásban nyújtsa be ez irányú kérelmét számomra. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, szervezet esetén annak nevét, képviselőjét, a kérelmező postai és e-mail címét, valamint a terv készítésére vonatkozó javaslatát, amennyiben ilyen van.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ának rendelkezése alapján a tervezés – jelen esetben Csemő község új településrendezési eszközeinek elkészítése – megkezdése előtt az önkormányzat dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, melynek során meghatározza az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módját és eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálásának módját, az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

A most megalkotandó szabályzat visszavonásig, vagy módosításig minden fejlesztési terv vagy településrendezési eszköz készítésére vonatkozik.

A partnerségi szabályzat letöltéséhez kattintson ide!

A településfejlesztési koncepció letöltéséhez kattintson ide!

Csemő lehetséges jövőképei  - munkaanyag

ÚJ!  - Csemői lépéssor (probléma/hiány/akadály)  - munkaanyag

ÚJ!  - CSEMŐ - KITÖRÉSI JAVASLAT - összegzés