Ma 2018. július 23., hétfő van. Köszöntjük a weboldal látogatóit!

CSEMŐ

Köszöntjük az ország legvirágosabb és legnagyobb tanyás térséggel rendelkező településének honlapján!  


http://www.csemo.hu/images/vgta10.jpg http://www.csemo.hu/images/vgta5.jpg

Miniszterelnöki Díjat nyert CSEMŐ!

Ma tartották Kaposváron a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2016. évi eredményhirdetését.
Magyarország miniszterelnöke falu kategóriában a közösségi összefogás követendő példájaként CSEMŐ községet Miniszterelnöki Díjban részesítette!

Az oklevél mellé kaptunk ajándékba egy kosárnyi virágmagot.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki a saját környezete rendezettségével és virágosításával hozzájárult e szép sikerhez!

Külön köszönettel tartozom Gulyás Zoltánnak a virágpalánták neveléséért, Bálint Attilának, aki közösségi terek szépítését tervezte, irányította, felügyelte.

Tájékoztató a települési támogatásról

2015. március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Csemő Község Önkormányzata eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének, a települési támogatással kapcsolatos feltételeket, hatásköröket, szabályokat a 2/2015. (II. 27.) rendelet tartalmazza.

A rendelet teljes szövege letölthető a weboldalról a Kezdőlap-Önkormányzat-Rendeletek-2015 menüpont alatt.

A támogatások igénybevételéhez szükséges nyomtatványt ide kattintva letöltheti.

Az egyes támogatási formákról kivonatolt tájékoztatót az alábbiak szerint közöljük:


Létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás

Ki veheti igénybe?

Létfenntartási gonddal küzdő, csemői lakóhelyű személy.

Milyen feltételekkel?

Igazolni kell az időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási problémát.

Mekkora összegű a támogatás?

Egyszeri 5.000.- Ft, illetve  egyszeri 8.000.- Ft, ha gyermek is van a családban.

Meddig szól?

1 alkalommal.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.


Lakhatás támogatásához való hozzájárulás

--Fűtési  támogatás:

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

az a lakástulajdonos, aki

a.) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte; vagy

b.) saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanuló és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el;

c.) aktív korúak, időskorúak ellátásában, ápolási díjban részesül; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 71.250.- Ft-ot

Mekkora összegű a támogatás?

5.000.- Ft/hó

Meddig szól?

Október 15-től április 15-ig

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.


--Közüzemi díj támogatás

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

Az a  személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000. Ft-ot.

Mekkora összegű a támogatás?

3.500.- Ft, de nem lehet több a havi villanyszámla összegénél.

Meddig szól?

Január 01-től  december 31-ig.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.


Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatásokhoz való részbeni hozzájárulás

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

Az  a személy, aki

a.) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és

aa.) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelmének 15%-át és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot;

b.)   esetenként felírt gyógyszer kiváltása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000.- Ft-ot;

c.) ki közgyógyellátási igazolványra jogosult és a havi gyógyszerkiadása a közgyógyellátásból nem elégíthető ki, mert

ca.) az OEP által elismert havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az éves központi költségvetési törvényben

meghatározott egyéni gyógyszerkeret legmagasabb összegét, vagy

cb.) a felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás alapján nem beszerezhetők.

Mekkora összegű a támogatás?

Az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi 4.000.- Ft-ot, illetve éves szinten a 28.500.- Ft-ot.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

Kötelező melléklet a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.


Gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás

Ki veheti igénybe?

az a személy, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.- Ft-ot a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a.) a tanköteles gyermek tanszer, tankönyv ellátásának biztosítására;

b.) a gyermek étkezésének biztosítására;

c.) a gyermek más településre történő iskolába járásához szükséges autóbuszbérlet

megvásárlásához;

d.) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára táborozási vagy nyaralási költségére.

Mekkora összegű a támogatás?

Gyermekenként 6.000.- Ft.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Rendkívüli települési támogatás

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

az a létfenntartási gondokkal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az  57.000.- Ft-ot, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

  1. tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, vagy
  2. elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy
  3. nyugdíj vagy a más rendszeres ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
  4. önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  5. nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  6. gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

Mekkora összegű a támogatás?

Nem haladhatja meg a tényleges költséget, illetve a 28.500.- Ft-ot.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Kamatmentes kölcsön

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

A kamatmentes kölcsön lakással vagy lakhatással kapcsolatos kiadások, tartozások rendezéséhez, hosszan tartó betegség esetén felmerülő kiadásokra, temetési költségre vagy nagyösszegű egészségmegőrzés célját szolgáló eszköz (szemüveg, tolókocsi) beszerzésére kérhető, és a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 50.000.- Ft-ot.

Mekkora összeg igényelhető?

maximum 50.000. Ft.

Mennyi időre?

legfeljebb 12 hónap időtartamra.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.Informatikai partnerünk

 

INFO - ADÓ 2005. Kft 


Csemő község internetes oldalai

MINDEN JOG FENNTARTVA!

Munkatársaimmal együtt azon dolgozunk, hogy az adatok és információk folyamatos frissítése és pontosítása megtörténjen.
Semmiféle szavatosságot nem vállalunk az adatok pontossága, aktuális helyessége vagy teljessége tekintetében.
Továbbá semmilyen felelősséget nem vállalunk az adatok megtekintéséből, vagy az ott található információk felhasználásából
eredő esetleges károkért.

Dr. Lakos Roland polgármester - 2014.